Emisje Metanu

Ograniczenie emisji metanu jest obecnie najszybszym sposobem na spowolnienie globalnego ocieplenia, nawet przy dekarbonizacji naszych systemów energetycznych. Jest to szansa, której nie możemy zmarnować.

pipes

Ograniczenie emisji metanu ma kluczowe znaczenie zarówno w skali krajowej, jak i globalnej – a Europa ma szczególne znaczenie w tym procesie.

Dlaczego Właśnie Teraz Metan Jest Istotny?

Dry and cracked riverbed

Wpływ klimatu na ludzi i przyrodę jest coraz bardziej odczuwalny w każdym miejscu na świecie. Spowolnienie obecnego bezprecedensowego tempa ocieplenia może pomóc w powstrzymaniu najpoważniejszych zagrożeń klimatycznych, takich jak utrata plonów, pożary, ekstremalne zjawiska pogodowe i podnoszenie się poziomu morza. Jednak mamy coraz mniej czasu, aby tego dokonać dlatego potrzebujemy szybkich rozwiązań.

Podjęcie działań w celu ograniczenia emisji metanu przyniesie natychmiastowe korzyści, których sama redukcja dwutlenku węgla nie jest w stanie zapewnić.

Metan przez pierwsze 20 lat obecności w atmosferze powoduje ponad 80 razy większe ocieplenie niż dwutlenek węgla, a jego stężenie w atmosferze wzrasta obecnie szybciej niż kiedykolwiek od lat 80-tych XX wieku.

Metan powstały na skutek działalności człowieka odpowiada dziś za co najmniej 25% obecnego ocieplenia klimatu.

Istnieją jednak łatwo dostępne rozwiązania pozwalające ograniczyć emisję metanu, a najszybsze i najbardziej opłacalne z możliwości dotyczą sektora paliw kopalnych.

Rola Europy

Europa, jako największy na świecie importer gazu ziemnego, ma wyjątkową szansę ustanowienia standardu w zakresie ograniczania emisji metanu, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Unia Europejska dostrzegła tę możliwość, przewodząc ponad 100 krajom w podpisaniu zobowiązania Global Methane Pledge, w ramach którego kraje-sygnatariusze dokumentu ograniczą emisje metanu o 30%.

Dążąc do wypełnienia tego zobowiązania i osiągnięcia własnych celów klimatycznych na rok 2030, UE zaproponowała przepisy mające na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego.

Zobowiązania zawarte w rozporządzeniu UE w sprawie metanu, które jest obecnie przedmiotem rozważań, może być zrealizowane poprzez wzmocnienie działań w czterech kluczowych obszarach.

Methane Emissions

Cztery Kroki Do Rozwiązania Problemu Metanu

1) Wzmocnienie monitoringu i sprawozdawczości

Europa musi wykorzystać nowe technologie cyfrowe, którymi dysponuje, do monitorowania emisji metanu na podstawie bezpośrednich pomiarów, zarówno w obrębie swoich granic, jak i poza nimi, zgodnie ze standardami 2.0 Oil and Gas Methane Partnership (OGMP)

Nowe technologie, takie jak zaawansowany satelita do śledzenia poziomu emisji metanu, MethaneSAT, zapoczątkują nową erę raportowania na rzecz odpowiedzialności i przejrzystości w zakresie klimatu.

2) Ograniczenie wycieków

Większość emisji metanu z ropy naftowej i gazu ziemnego pochodzi z trwałych wycieków. W celu ich zlikwidowania Europa musi wprowadzić wymogi dotyczące wykrywania i naprawy wycieków. Muszą one być zgodne z najlepszymi praktykami międzynarodowymi oraz przeprowadzane z taką częstotliwością, która będzie w stanie wychwycić wszystkie wycieki, w tym te pochodzące z nieprzewidywalnych superemiterów.

Satellite

3) Zakończenie spalania i odpowietrzania

Rutynowe odpowietrzanie i spalanie to szkodliwe praktyki polegające na spalaniu lub uwalnianiu metanu do atmosfery. 

Wychwytywanie miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, marnowanych w wyniku odpowietrzania i spalania, może pomóc w osiągnięciu niezależności od rosyjskiej ropy i gazu.

4) Ograniczenie metanu w importowanym gazie

Ślad emisji metanu pochodzący spoza granic Europy jest do 8 razy większy niż poziom emisji metanu generowany przez kraje europejskie. Dlatego, aby plan ograniczenia emisji metanu był skuteczny, musi uwzględniać również kwestię importu gazu. 

Politycy i decydenci powinni wprowadzić wiążący plan mający na celu ograniczenie emisji metanu do zera. Dotyczy to zarówno emisji metanu powstającego podczas wydobycia, jak i transportu gazu ziemnego.

Oil rig